үзеңнең фәләнкем.блогы.рф - фикерләр :: Шарык клубы http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c миннән иң тиз җавап алыр өчен http://chat2.tmf.org.ru/ га кереп сорыйсыдыр Thu, 10 Feb 2011 18:02:49 GMT http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c qdb http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c http://блогы.рф/2011/02/09/хәзер-ачып-җибәрергә-уйлыйм/#comment-25 да җавап бар Thu, 10 Feb 2011 18:01:21 GMT http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c qdb http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c Динар!бизәлешне ничек сайларга? чистый гарык булдым! Thu, 10 Feb 2011 16:14:42 GMT http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c Бөртек http://shariq.ru/blogs/0/55/post144.html#c